Apa tegese tembang wedhatama

SoalSatu

Apa tegese tembang wedhatama

Serat wedhatama yaiku serat kang isine tentang ngelmu luhur

Pembahasan

Serat wedhatama yaiku salah sawijine sastra jawa anyar Kang

anggit serat wedhatama yaiku adipati Arya sri mangkunegara IV utawa disebut Aryo (KGPAA) Mangunegara IV. Serat wedhatama isine tentang ajaran utawa ngelmu luhur

Dalam bahasa indonesia, serat wedhatama adalah salah satu sastra baru yang diracang oleh adipati Arya sri mangkunegara IV utawa disebut Aryo (KGPAA) Mangunegara IV. Serat wedhatama berisi tentang ajaran utama.

 

Dalam serat wedhatama terdapat 5 tembang yaiku

1. Pangkur (14 pupuh, 1 -14)

2. Sinom (18 pupuh, 15-32)

3. Pocung (15 pupuh, 33-47)

4. Gambuh (35 pupuh, 48-82)

5. 5. Kinanthi (18 pupuh, 83 – 100)

 

3 contoh tembang serat wedhatama

Pada 1 (Pangkur)  

Mingkar-mingkuring ukara

Akarana karenan mardi siwi

Sinawung resmining kidung

Sinuba sinukarta

Mrih kretarta pakartining ilmu luhung

Kang tumrap ing tanah Jawa

Agama ageming aji

 

Pada 1 ( sinom)

Nuladha laku utama

Tumraping wong tanah Jawi

Wong agung ing Ngeksiganda

Panembahan Senapati

Kapati amarsudi

Sudaning hawa lan nepsu

Pinesu tapa brata

Tanapi ing siyang ratri

Amamangun karyenak tyasing sasama

 

Pada 1 (gambuh)

Samengko ingsun tutur,

Sembah catur supaya lumuntur,

Dihin raga, cipta jiwa, rasa, kaki,

Ing kono lamun tinemu,

Tandha nugrahing Manon

Leave a Comment