Arti tembang gambuh 5 gatra adalah ?

SoalSatu

Arti tembang gambuh 5 gatra adalah

Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur
Tanpa tutur katula tula katali
Kadaluarsa katutuh
Kapatuh pan dadi awon

Jawaban :

Sekar gambuh ping catur

(Tembang gambuh kang kepapat)

๛ Lagu gambuh yang keempat

Kang cinatur polah kang kalantur

(Kang diomongake bab kelakuan ingkang sampun kelewat bates)

๛ Yang dibicaralan tentang perilaku yang sudah terlewat batas

Tanpa tutur katula tula katali

(Tanpa nasehat bakal luwih mboten terkendali)

๛ Tanpa nasehat akan semakin tidak terkendali

Kadaluarsa katutuh

(Sampun terlanjur dados kebiasaan)

๛ Sudah terlanjur menjadi suatu kebiasaan

Kapatuh pan dadi awon

(Kebiasaan kang saged ngakibataken ke ala an)

๛ Kebiasaan yang bisa mengakibatkan suatu keburukan

 

Penjelasan :

GAMBUH

Gambuh yaiku salah sawijining tembang cilik (tembang macapat) lan kalebu Serat Wedhatama. Tembang gambuh asale saka tembung gampang nambuh, acuh, ngrasa teguh. Isine tembang gambuh yaiku wong kang ndueni sifat angkuh, keminter, durung saged mbedakake endi kang bener lan endi kang salah. Nang ndi papan pengin diakuni kaya pejuang, senajan atine mboten lapang.

Watak ☞

  • Semanak, sumadulur, lucu, guyon. Cocok kanggo menehi pituduh, pengerten.

Paugeran-paugeran tembang gambuh ☞

Guru gatra : cacahing larik ing saben sebait utawa sepadane tembang

  • Tembang gambuh gatrane wonten 5 gatra

Guru wilangan : cacahing wanda (suku kata) saben sekalimat utawa segatrane tembang.

  • Tembang gambuh guru wilangane : 7 – 10 – 12 – 8 – 8

Guru lagu : huruf vokal ing saben akhire tembang.

  • Tembang gambuh guru lagune : u – u – i – u – o

Leave a Comment