Disawang tina eusina pupujian teh bisa dipasing-pasing jadi sabaraha golongan diantarana nyaeta?

Disawang tina eusina pupujian teh bisa dipasing-pasing jadi sabaraha golongan diantarana nyaeta?

  1. muji ka Gusti Alloh
  2. doa jeung tobat ka Pangeran
  3. solawat ka kangjeung nabi
  4. Jawaban ab jeung c bener
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Jawaban ab jeung c bener.

Dilansir dari Ensiklopedia, disawang tina eusina pupujian teh bisa dipasing-pasing jadi sabaraha golongan diantarana nyaeta jawaban ab jeung c bener.

Leave a Comment