Iklan televisi mempunyai cakupan dan jangkauan yang tinggi. Apa kelebihan dari iklan televisi?

Satusoaal

Iklan televisi mempunyai cakupan dan jangkauan yang tinggi. Apa kelebihan dari iklan televisi?

Kunci Jawaban:
banyak yang membeli produk yang diiklankan

Leave a Comment