Khulafaur rasyidin yang tidak termasuk pemeluk islam pada Masa awal adalah?

Khulafaur rasyidin yang tidak termasuk pemeluk islam pada Masa awal adalah?

  1. Ali bin abi thalib
  2. Utsman bin affan
  3. Umar bin khattab
  4. Abu bakar as sidiq
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Umar bin khattab.

Dilansir dari Ensiklopedia, khulafaur rasyidin yang tidak termasuk pemeluk islam pada masa awal adalah umar bin khattab.

satusoal

Leave a Comment