Mengeluarkan zakat mal bagi orang yang mempunyai harta kekayaan telah mencapai nisab dan haulnya hukumnya?

Mengeluarkan zakat mal bagi orang yang mempunyai harta kekayaan telah mencapai nisab dan haulnya hukumnya?

  1. sunah
  2. Mubah
  3. Fardu ‘ain
  4. Fardu kifayah
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Fardu ‘ain.

Dilansir dari Ensiklopedia, mengeluarkan zakat mal bagi orang yang mempunyai harta kekayaan telah mencapai nisab dan haulnya hukumnya fardu ‘ain.

 

Satusoal

 

Leave a Comment