Saat hijrah ke madinah abu bakar as siddiq dipersaudarakan dengan?

SoalSatu

Saat hijrah ke madinah abu bakar as siddiq dipersaudarakan dengan?

Jawaban:

Abu bakar as siddiq dipersaudarakan dengan kharijah bin zuhair.

Leave a Comment