Sebutkan langkah langkah pengolahan bahan serat?

SoalSatu

Sebutkan langkah langkah pengolahan bahan serat?

Telah terdapat langkah-langkah dalam pengolahan bahan serat yaitu ialah sebagai berikut:

  • Pemintalan benang
  • Penggulungan benang
  • Pencelupan warna
  • Penenunan benang untuk menjadi kain.

Pembahasan

Pengertian dari serat yaitu ialah sebuah jenis bahan yang di mana telah terdiri atas potongan-potongan komponen yang telah memanjang secara utuh.

Serat ini telah dapat digunakan sebagia sbeuah bahan baku tekstil. Serat ini telah menjadi komposisi utama untuk dapat membuat sebuah bahan baku tekstil.

Serat pada nantinya akan dapat mempengaruhi sebuah sifat dari kain ataupun benang yang telah dihasilkan tersebut baik secara kimia maupun mekanik.

Pada nantinya, bahan baku ini akan dapat digunakan sebagai sebuah bahan baku kerajinan tekstil. Namun, sebenarnya bahan serat ini telah dikenali semenjak ribuan tahun yang lalu sebelum masehi.

Pada jaman dahulu, China telah menghasilkan sendiri serat sutra. Negara ini telah memiliki ketertarikan yang tinggi kepada serat sutra yang di mana telah dihasilkan oleh sebuah ulat.

Setelah itu, serat tersebut telah diolah menjadi sebuah benang untuk dapat memenuhi kebutuhan dari produk tekstil. Selain memproduksi serat sutra, bahan serat yang telah sering untuk digunakan yaitu ialah serat kapas.

Pada tahun 1.540 SM di India telah didirikan sebuah industri kapas. Selain itu, bahan serat ini juga telah digunakan pada negara Swiss pada 10.000 tahun sebelum masehi.

Leave a Comment